Inglise keel

Inglise keel 6-8 aastastele lastele

Inglise keele ringis pöörame tähelepanu suhtlemisvalmiduse kujundamisele ja anname esmased teadmised inglise keelt kõnelevate maade kultuuriloost. Õppetunni olulisteks osadeks on laulud ja rollimängud.

Keeleringis julgustame last inglise keeles rääkima. Teeme tutvust esmase sõnavaraga.

Suuline suhtlus
Õpime inglise keelt lihtsates vestluses kasutama. Jutustame õpitud teemal. Mängime rollimänge.

Lugemisoskuse arendamine
Harjutame lihtsamate sõnade lugemist.

Kuulamisoskuse arendamine
Õpime kuulamise järgi aru saama õpitud lausetest ja sõnadest.Lahendame erinevat liiki kuulamisülesandeid.

Kirjutamisoskuse arendamine
Harjutame lihtsamate sõnade kirjutamist.

Vaata lähemalt:

Erahuvikool Nupula, Rannamõisa tee 3, Tallinn, tel: +372 5148240 või kirjuta meile info@nupula.eu